LĢIA pakalpojumu izvēle

Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma "LatPos"

Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma „LatPos” nodrošina ģeodēzisko mērījumu veikšanu GNSS RTK iekārtām pastāvīgi reālajā laikā un uzkrāj GNSS datus mērījumu pēcapstrādes veikšanai.

Ģeotelpiskie pamatdati (WMS pakalpojumu pieteikšana)

WMS pakalpojumu pieteikšana ģeotelpiskās informācijas abonēšana, izmantojot informācijas sistēmas tīmekļa pakalpi (WMS pakalpojums).

Ģeotelpiskie pamatdati (Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījums)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdati (ortofotokartes, topogrāfiskās kartes, digitālā zemes virsmas modeļa u.c. pamatdati) datu saņemšanai, izmantojot elektroniskos datu nesējus un datu lejupielādes iespējas.

Citu pakalpojumu pieteikšana