Citu pakalpojumu pieteikšana

Lauki ar * ir obligāti.

Informācija par pieprasītāju

Statuss

Pieprasītājs

Bankas rekvizīti

 

Kontaktinformācija pieprasījuma apstrādei, precizēšanai, līguma noslēgšanai un izpildei

Informācijas apmaiņas veids ar izmantošanas pieprasījuma iesniedzēju *

Informācija par pieprasīto ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu

Rēķina saņemšanas veids

Iespējamais rēķina saņemšanas veids *

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība