Ģeotelpiskie pamatdati (Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījums)

Lauki ar * ir obligāti.

Informācija par pieprasītāju

Statuss

Pieprasītājs

Bankas rekvizīti

 

Kontaktinformācija pieprasījuma apstrādei, precizēšanai, līguma noslēgšanai un izpildei

Informācijas apmaiņas veids ar izmantošanas pieprasījuma iesniedzēju *

Informācija par ģeotelpisko datu (ģeotelpisko datu kopas) izmantošanas mērķi un veidu

Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas mērķis *

(norādīt, kā tiks izmantoti un nodoti tālāk vai izplatīti ģeotelpiskie dati, vai norādīt, kāda produkta vai pakalpojuma radīšanai ģeotelpiskie dati vai no tiem atvasinātā ģeotelpiskā informācija, produkti vai salikumi tiks izmantoti)

Informācija par pieprasītājam nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem (ģeotelpisko datu kopu)

Informācija par ģeotelpisko datu (ģeotelpisko datu kopas) saņemšanas veidu

Ģeotelpisko datu kopas saņemšanas veids *

Iespējamais ģeotelpisko datu kopas saņemšanas veids *

Iespējamais ģeotelpisko datu kopas saņemšanas laiks *

Rēķina saņemšanas veids

Iespējamais rēķina saņemšanas veids *

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība

Licence

Licences līgums (licences vai licences līguma informācija tiks pārbaudīta un var tikt precizēta pirms nosūtīšanas parakstīšanai)