Tīmekļa pakalpes izmantošanas pieprasījums juridiskai personai

Informācija par pieprasītāju


Statuss
*
Pieprasītājs
*
*
*
*
*
Pieprasītāja pārstāvošā amatpersona
*
*
*
*
Bankas rekvizīti
*
*
*
Kontaktinformācija pieprasījuma apstrādei, precizēšanai, līguma noslēgšanai un izpildei
*
*
*
*
*
Ģeotelpiskās informācijas apraksts
*
Tīmekļa pakalpes abonēšana (WMS, WMTS, REST vai cits pakalpojums) Abonēšanas per. (mēn.) Pak. saņ. dat.
IP adrese
*