Cita pakalpojuma pieprasījums juridiskai personaia

Informācija par pieprasītāju


Statuss
*
Pieprasītājs
*
*
*
*
Pieprasītāja pārstāvošā amatpersona
*
*
*
*
Bankas rekvizīti
*
*
*
Kontaktinformācija pieprasījuma apstrādei, precizēšanai, līguma noslēgšanai un izpildei
*
*
*
*
*
Informācija par pieprasīto ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu
*
Rēķina saņemšanas veids
*