Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījums juridiskai personai

Informācija par pieprasītāju


Statuss
*
Pieprasītājs
*
*
*
*
*
Pieprasītāja pārstāvošā amatpersona
*
*
*
*
Bankas rekvizīti
*
*
*
Kontaktinformācija pieprasījuma apstrādei, precizēšanai, līguma noslēgšanai un izpildei
*
*
*
*
*
Ģeotelpiskās informācijas apraksts
*
Informācija par pieprasītājam nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem (ģeotelpisko datu kopu)
Aktuālā ortofotokarte RGB

Rastra datu formāts

Aktuālā ortofotokarte CIR

Rastra datu formāts

Aktuāls topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000

Vektordatu formāts

Rastra datu formāts

Aktuālā topogrāfiskā karte mērogā 1:10000

Vektordatu formāts

Rastra datu formāts

Digitālā reljefa pamatdati ar regulāro tīkla soli 5m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi

Vektordatu formāts

No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25cm

Rastra datu formāts

No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālās virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25cm

Rastra datu formāts

No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 1m

Rastra datu formāts

No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālās virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 1m

Rastra datu formāts

No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais paaugstinājuma modelis ar izšķirtspēju 1m

Rastra datu formāts

No aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālās virsmas modelis ar izšķirtspēju 1m

Rastra datu formāts

Digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10000

Vektordatu formāts

Informācija par ģeotelpisko datu (ģeotelpisko datu kopas) saņemšanas veidu
*
Nemainīga IP adrese, no kuras pieprasītājs veiks pieslēgumu, lai izmantotu lejuplādes pakalpojumu
Rēķina saņemšanas veids
*